Campeonato pádel fiestas de LOIU

CAMPEONATO PADEL 2024 FIESTAS DE LOIU     X CAMPEONATO DE PADEL 2024         OINARRIAK: BASES: 1.-Parte-hartzaileak Izena eman ahal izango du adin nagusikoa den pertsona orok. Txapelketan parte hartu nahi duenak bere izena, abizena eta telefono mugikorra eman beharko ditu.  Nahitaezkoa izango da bikoteko kideetako bat gutxienez Loiun erroldatua izatea. Inskripzioak berekin ekarriko du datu pertsonalak tratatzea. Hori dela eta, Loiuko Udalak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa eta 2/2004 Legea betez, jakinarazten dizu ematen dizkiguzun datuak datu pertsonalen fitxategi automatizatuetan tratatu eta sartuko direla. Fitxategi horiek erakunde honen erantzukizuna dira, eta Datuak Babesteko Euskal […]